Altınkılıç

Yatırımcı İlişkileri

 

Ticaret Sicili Bilgileri

Ticaret Sicil Memurluğu
İstanbul
Tescil Tarihi
21/11/1996
Ticaret Sicil Numarası
356731-0
Vergi No
0630239831
Vergi Dairesi
Tuna Vergi Müdürlüğü – İstanbul

Ortaklık Yapısı


Ortağın Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET ALİ ALTINKILIÇ 39.057.500 34,87 40,29
KEMAL ALTINKILIÇ 35.151.750 31,39 36,26
DİĞER 37.790.750 33,74 23,45
TOPLAM 112.000.000 100 100

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahipleri

Ortağın Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET ALİ ALTINKILIÇ 39.057.500 34,87 40,29
KEMAL ALTINKILIÇ 35.151.750 31,39 36,26
×