Altınkılıç

Kalite Politikalarımız

“Süt ve Süt Ürünleri sektöründe lider olabilmek ve müşterilerimizin güvenle tüketebileceği sağlıklı ve yüksek kalite standartlarında ürünler üretmek için hijyeni, çalışanlarımızın yaşam tarzı haline getirmek ve üretimimizin tüm süreçlerinde gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca iletmek ve talep etmek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme yapmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, personel eğitimini ön planda tutmak ve yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışarak gıda güvenliğinden ödün vermemek için insana ve teknolojiye yatırım yapmak.”  ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN. TİC. A.Ş. olarak gıda güvenliği politikamızdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bize olan güveninin vermiş olduğu güçle, dürüstlük ilkemizden taviz vermeden ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN. TİC. A.Ş. adının gururla geleceğe taşınması kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çalışanımıza hijyen şartları ve kalite sistemi konusunda eğitim vererek, sürekli ekip çalışması sağlayarak, teknolojiyi takip ederek ürün kalitesini arttırmak, müşteriye hep daha iyisini sunmak faaliyetlerimizi müşteri odaklı kılmıştır.

Gelenekten geleceğe yeni damak zevklerinin oluşturulması, kalite sistemimizin iletilmesinin ve anlaşılmasının sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi temel prensibimizdir.

 

DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önemli değerlerimizdir. Çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve müşterimizle olan tüm ilişkilerimizde dürüstlüğe önem veririz.

GİZLİLİK

Firmamıza ait rekabette dezavantaj yaratabilecek bilgilerin, ticari sırların, personele ait özlük bilgilerin, 3. şahıslarla yapılan anlaşmaların korunması için büyük özen gösteririz. Gizli bilgileri sadece yetkili kişilerle paylaşırız. Gizli bilgilerin içeriden sızdırılması suretiyle menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Firmamızdan ayrılırken görevimiz icabı sahip olduğumuz gizli bilgi ve belgeleri dışarı çıkarmayız.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Bir firmamız çalışanının; çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi çıkar sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

ÇATIŞMA KURALLARIMIZ

Çocuk işçi çalıştırmayız. Zorla, gönüllü olmadan veya mecbur bırakarak, kimseyi çalıştırmayız. Çalışanlarımız arasında cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmayız. Çalışanlarımızı düzenli aralıklarla ve kayıtlı şekilde sağlık kontrollerinden geçiririz ve tedavi alması gerekenlere gerekli tedaviyi sağlarız. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için iş güvenliği eğitimleri düzenleriz. Çalışanlarımıza en düşük, asgari ücret öderiz. Çalışma saatlerimiz haftada 48 saati geçmez, fazla mesaiye zorla bırakmayız ve fazla mesai saati haftada 12 saati geçmez. Çalışanlarımıza haftada bir gün izin kullandırırız. Firmamızda fiziksel istismara, fiziksel şiddete, tacize, sözlü sataşma ya da yıldırmanın diğer şekillerine izin verilmez.

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerimizi T.C. Anayasasına uygun olarak yerine getiririz. Ürünlerimizin üretimini Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak yaparız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerine getirirken tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, herhangi bir menfaat gözetmeksizin eşit seviyede tutarız.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Tüm işlerimizde müşteri odaklı olarak çalışırız. Her türlü müşteri şikâyetini değerlendirir, müşterilerimize zarar verecek her türlü durumu yok ederiz.

Müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin sağlığını korumak adına her türlü yasal mevzuat ve gıda güvenliği kurallarına uymayı taahhüt ederiz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcılık yapmayız. Ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapan, tacizlerde bulunan, çalışma ortamının verimini ve güvenini bozan davranışlarda bulunan kişiler işyerimizde çalıştırılmaz. Çalışanlarımıza güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı hazırlarız.

 

Süt ve süt ürünlerinin üretiminde verilen hizmetlerin ve üretilen tüm ürünlerin hilesiz, zararsız ve İslam inancına uygun olarak üretilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve tüketici tarafından güvenle tüketilmesini sağlamak ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN. TİC. A.Ş. olarak helal gıda politikamızdır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre – Atık Yönetim Politikası

Şirket bünyesinde bulunan çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve hizmet vericilerin yasal mevzuatlar çerçevesinde sağlığını korumak, olası meslek hastalıklarını önlemek için proseslerde ve çalışma düzeninde düzenlemeler yapmak, riskli görülen tüm alanlar için önlemler alarak olası iş kazalarının önüne geçmek ve personeli bu konuda eğiterek işletme bilinci oluşturmak şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasıdır.

Yasal yükümlülükleri orijin alarak hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için sürekli iyileştirmeye ve gelişime açık yöntemler geliştirmek, yürütmek ilave önlemler almak ve personeli bu konuda eğiterek işletme bilinci oluşturmak şirketimizin Çevre ve Atık Yönetimi politikasıdır. Şirketimiz bu doğrultuda mal ve hizmet aldığı/alacağı tedarikçilerle çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışmayı ilke edinmiştir.

 

×