Altınkılıç

Yatırımcı İlişkileri

2023 Finansal Tablolar Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
1. Çeyrek
2022
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2021
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2020
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2019
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2018
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek


Finansal Raporlama Tebliği Finansal raporların internet sitesinde ilanı MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/2/2017-29968) (1) Finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildiren işletmeler, yıllık ve ara dönem finansal raporlarını, finansal rapor kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra kendilerine ait internet sitelerinde ilan etmek zorundadır. Bu bilgilerin sözkonusu internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur.
×